Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଜୀବନ ଗୀତା- ୫୫
ଜୀବନ ଗୀତା- ୫୫
★★★★★

© Geeta Sarangi

Others

1 Minutes   7.0K    9


Content Ranking

ଜୀବନ ଗୀତା
 
ନିଶିଥର ନିରବତା
ବଢାଏ ମନରେ ବ୍ୟଥା
ମନେପଡେ ନିରୋଳାରେ
ବିଗତ ଜୀବନ କଥା ॥୦॥
 
ଯାତନାର ଜୁଇପରେ
ଜଳିଜଳି ଲିଭିଗଲ
ଦହନର ଦୁନିଆରୁ
ହସିହସି ଚାଲିଗଲ
ଏକା କରି ଗଲ ଫେରି
ବୁଝିଲନି ଥରେ ହେଲେ
ମୋ ପ୍ରେମର ଗଭୀରତା ॥୧॥
 
ପିପାସାରେ ଜଳୁଥାଏ
ଥରିଥରି ଓଠ ଦୁଇ
ପିଆଲାରେ ଭରୁଥାଏ
ନିତିନିତି ବିଷ ମୁହିଁ
ନିଶା ଘାରେ ରାତି ସରେ
ସକାଳକୁ ବୁଝିହୁଏ
ଜୀବନର ଅସାରତା ॥୨॥

ଜୀବନ ଗୀତା

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..