Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଜୀବନ ଗୀତା-୧୯୨
ଜୀବନ ଗୀତା-୧୯୨
★★★★★

© Geeta Sarangi

Others

1 Minutes   6.2K    7


Content Ranking

 

ଜୀବନ କେବେ ନିଜର
କେବେପୁଣି ସାତପର
ହାତଧରି ଚାଲେକେବେ
ରହେପୁଣି ବହୁଦୂର ॥୦॥

ଜୀବନ ଲାଗଇ କେବେ
ଅତି ବେଶୀ ଚିହ୍ନାଜଣା
କେବେପୁଣି ମନେହୁଏ
ସେତ ନିହାତି ଅଜଣା
ରଖେ ସାଇତି ପ୍ରତିଟି ସ୍ମୃତି
ଭରିଦେଇ ସେ ମନରେ
ଖୁସି କେତେ ପରକାର ॥୧॥

ଜୀବନ ଜଡଇ କେବେ
ଅତି ନିବିଡ ଭାବରେ
କେବେପୁଣି କରଛଡା
ଦିଅଇ ସେ ଅଭାବରେ
ହୁଏ ସାହାରା ଦିଏ ଆଶରା
ସେତେବେଳେ ଜାଣିହୁଏ
ଜୀବନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ॥୨॥

 

ଜୀବନ ଓଡିଆ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..