Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଅଭିମାନ
ଅଭିମାନ
★★★★★

© Shaktiprada Mohapatra

Others

1 Minutes   1.3K    12


Content Ranking

ଛୋଟିଆ ମନର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭାଵନା

ତୁମ କଥା ମନେ ପଡିଗଲେ ନା-

କେତେବେଳେ ହସ ଆସେ,

କେତେବେଳେ ଲୁହ ଆସି ଗାଲେ ମିଶେ।

ମୋ' ଉପରେ ତୁମେ ଅଭିମାନ କରିଛ ସିନା;

ଅଥଚ , ମୋତେ ପରା ତୁମ ଉପରେ

ଅଭିମାନ କରିବାକୁ ମନା ।

* * *

ଛୋଟିଆ ମନ ଭାଵନା

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..