Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଜୀବନ ଗୀତା- ୧୬୪
ଜୀବନ ଗୀତା- ୧୬୪
★★★★★

© Geeta Sarangi

Others

1 Minutes   1.3K    3


Content Ranking

ଜୀବନ ଗୀତା- ୧୬୪ 

ଜୀବନରେ ଜୀବନ.....
ଦୂରରେ ଥାଇକି କିପରି ବୁଝିବୁ
କେତେ ଭଲପାଏ ତତେ
ଛାତିରେ ଲାଗିଯା ହୃଦୟ କହିବ
ଭଲପାଏ ତତେ କେତେ ॥୦॥

ତୋ ନାଁ ଶୁଣି ହୃଦୟ ମୋହର
ଖୁସିରେ ନାଚିଉଠେ
ତୁ ଦୂରେଗଲେ ହୃଦୟ ବିଚରା
ଦୁଃଖରେ ପଡେଉଠେ
କାନଦେଲେ ଥରେ ମୋ ଛାତି ଉପରେ
ବୁଝିବୁ କିପରି ହୄଦୟ ତୋପାଇଁ
ଭୁଲିଯାଏ ପୂରା ମତେ ॥୧॥

ତୋ କଥା ଶୁଣି ହୃଦୟ ଯେମିତି
ମାନଇ ସବୁକିଛି
ମୁଁ ଯଦି କେବେ ବୁଝାଏ ଜମାରୁ
ବୁଝଇନାହିଁ କିଛି
ସବୁକଥା ପାଇଁ ମତେ ଦୋଷ ଦେଇ
ମୋ ପରେ ଯେତେକ ଅଭିମାନ କରି
କଥା ହୁଏନି ମୋ ସାଥେ ॥୨॥

ଜୀବନ ଗୀତା

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..