Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
✿✿ ସମୁଦ୍ର ✿✿
✿✿ ସମୁଦ୍ର ✿✿
★★★★★

© Amiya Bej

Others

1 Minutes   6.7K    4


Content Ranking

✿✿ ସମୁଦ୍ର ✿✿

ଶୁଣିଥିଲି -
ସମୁଦ୍ର ଯାହା ନିଏ, ଫେରାଇ ବି ଦିଏ ।
ତୁମେ ଗଣି ଥିବା ଉଚ୍ଛନ୍ନ ଲହଡି ହେଉ
କି'
ଦୂର ଦିଗ୍-ବଳୟ ପାଖେ
ଛାଡ଼ି ଆସିଥିବା  ତୁମ ମନଡଂଗା,
ସୁଧ ସହ ସେ ଫେରାଇ ଦିଏ ।
ଦେଖୁନ-
( ସେଇ କାଳୁ ନୋଳିଆ, ତା ଆଇଁଷିଆ ଡ଼ଂଗା,
ଲେମନ୍ ଟି , ଝାଲ୍ ମୁଢି , ପେଟୁଆ ପଇଡ଼,
ବମ୍ବେଇ ଲଡୁ, ହରରଂଗୀ ବେଲୁନ,
ଅସଲି ମୋତି କହି ବିକୁ ଥିବା ନକଲି ମଣିଷ ,
ଦେଶୀ କାକୁଡ଼ି , ଗୁଟୁଖା ବିକା ମାଳ ବୁଢୀ ,
ଶୁଖିଲା ରେ ଥାଇ ଲୋଭିଲା ପଂହରା ଆଖିସବୁ )
ଆଦି ସେଇମିତି ଥାଏ ଫି ଦିନ , ତୁମେ ଯିବାଯାଏଁ  ।
ଫେରାଏ ତ ସେସବୁଙ୍କୁ ବି -
ପୋତି ଦେଇଥିବା ହଜିଲା ଅତୀତ ,
ଆଉ ଭାସି ଯାଇଥିବା ଆଶା ଅସୁମାରୀ ।

ଯାହା ଶୁଣିଥିଲି ଠିକ୍ -
ସମୁଦ୍ର ମନେରଖି ସବୁକିଛି ଫେରାଇ ଦିଏ.......।

✿ ଅମିୟ ବେଜ୍ ✿

✿✿ ସମୁଦ୍ର ✿✿

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..