Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ପ୍ରେମ
ପ୍ରେମ
★★★★★

© Prayash Kumar Bhue

Romance

1 Minutes   1.1K    1


Content Ranking

କେବେ ତମେ ରାଧା

କେବେ ତମେ ମୀରା ସାଜି

ପ୍ରେମର ଭାଷା ସିଖେଇ ଦେଲ

ଏ ମନ ପ୍ରାଣରେ,

କେବେ ପ୍ରେମର ବର୍ଷାରେ

ଓଦା କଲ ତନୁ ମନକୁ

ତ କେବେ ପ୍ରେମର ବାଆରେ

କଲ ଶୀତଳ ମନ ପ୍ରାଣକୁ

ତ ଆଉ କେବେ ପୁଣି

ଦାଉ ଦାଉ ପ୍ରେମ ଖରା ଝାଞ୍ଜରେ

ମନକୁ ପଥରଠୁ କଲ ଟାଣ

କେତେ ବଳ ତାର

ଫୁଲକୁ ପଥର କରିଦିଏ

ଆଉ ପଥର ହୃଦୟକୁ ଫୁଲ

ସମୟର ଗତି କଥା କହେ

ସନ୍ଦେହ ନିଃସନ୍ଦେହର

ପ୍ରେମର ମାପ ହୁଏ

ବିଶ୍ଵାସର ତରାଜୁରେ

ମିଛ ମାୟା

ଆଉ କେତେ ସତର….

ରାଧା ମନ ପଥର

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..