Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ପ୍ରେମ କଥା
ପ୍ରେମ କଥା
★★★★★

© Bhakta Malla

Abstract

1 Minutes   6.7K    4


Content Ranking

ତୁମେ ଯଦି କେବେ କବିତା ଲେଖିବ

ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟର କଥା,

ନ ରହିବ ଯଦି ବିରହ ବେଦନା

ଅଶ୍ରୁଳ କିଛି ବ୍ୟଥା ;

ନ ଲାଗିଛି ଯେବେ

ମଥାରେ କଳଙ୍କ

ଦେହରେ ରକ୍ତ ଛିଟା ;

ନ ଜଳିଛ ଯଦି ଦଗ୍ଧ ହୃଦୟେ

ସିଏ କି ' ପ୍ରେମରେ ଲେଖା ??

ନିଭିଯିବ ନିଶ୍ଚେ

ଜଳିବା ଆଗରୁ

ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ପ୍ରେମ କଥା ।।


ଶ୍ରଦ୍ଧା ର ସହ

ଭକ୍ତ ଚରଣ ମଲ୍ଲ

21st October 2017.

ପ୍ରେମ ହୃଦୟେ ବେଦନା

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..