Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ହେ ନୂଆବର୍ଷ
ହେ ନୂଆବର୍ଷ
★★★★★

© Amiya Bej

Others

1 Minutes   13.0K    4


Content Ranking

ତୁମ ଆସିବାରେ...
ବଦଳିବ କି' ନଗଡା ଭୂଇଁର ଚିତ୍ର ?
ଥମିବ କି' ଜାପାନୀ ଜ୍ୱର ପ୍ରକୋପ ?
କମିବ କି' ଦାନ ମାଝି ର ମନକଷ୍ଟ ?
ଜଣାଅଛି ...
ଖାଲି ଦେଇ ଯିବ କୁଢ଼କୁଢ଼ ,
ଦୁଃଖ ଆଉ ଦୁଃଖ ।

ଶୁଣ ନୂଆବର୍ଷ !!!
ଗରିବ ର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ -
ବର୍ଷା କେତେ ବର୍ଷିବ ,
ଶୀତ କେତେ ବଢ଼ିବ ,
ଖରା କେତେ ବାଧିବ,
ସେ ତ଼ ନିଜପାଇଁ ନିଜେ ଯଥେଷ୍ଟ ।।

ହେ ! ନୂଆବର୍ଷ -
ଯାଇ ପଶ ତ଼ା ପାଶେ ,
ଯା'ର ...
ମଲାଯାଏଁ ମେଣ୍ଟେନାହିଁ ପାଇବାର ଶୋଷ ।।।

ହେ ନୂଆବର୍ଷ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..