Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଜୀବନ ଗୀତା- ୧୮୧
ଜୀବନ ଗୀତା- ୧୮୧
★★★★★

© Geeta Sarangi

Others

1 Minutes   6.9K    2


Content Ranking

ଜୀବନ ଗୀତା- ୧୮୧
(ଗାୟିକା ନମିତା ଅଗ୍ରଓ୍ୱାଲଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ)
 
ଜୀବନର ନଈ ଯାଉଥାଏ ବହି
କୁଳୁକୁଳୁ ଗୀତ ଗାଇ
ଗତିପଥେ ତାର ବାଧା ତ ଅନେକ
ଧାଇଁବା ବିରତ ନାହିଁ ॥୦॥
 
ଚାଲୁଚାଲୁ କେତେ ନୂଆନୂଆ ଜାଗା
ମୋହିନିଏ ମନ ତାର
କେବେକେବେ ପୁଣି ବାଧାହୋଇ ଠିଆ
ସାମ୍ନାରେ ବଡ ପଥର
ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ ବହିଯାଏ ସିନା
ସେଇଠି ଥମି ନଯାଇ ॥୧॥
 
ଧାଉଁଧାଉଁ ଶେଷେ ମିଳିଯାଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଶୁଭେ ଡାକ ସାଗରର
ଅପୂର୍ବ ଉଲ୍ଲାସେ ଧାଇଁଯାଇ ମିଶେ
ଭୁଲି ସବୁ ବ୍ୟଥା ତା'ର
ନିଜକୁ ହଜେଇ ସାଗର ଗରଭେ
ନିର୍ବାଣ ଯାଏ ସେ ପାଇ ॥୨॥

ଜୀବନ ଗୀତା

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..