Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ମନର ଦୁଃଖ
ମନର ଦୁଃଖ
★★★★★

© Pramila Sahoo

Others

1 Minutes   6.8K    1


Content Ranking

ଅମାନିଆ ଲୁହ ମାନେନା ସେ କିଛି
ଅଦିନ ବର୍ଷା ପରି ଯାଏ ସେ ବରଷି
ମନର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଠ ପିଇଯାଏ ଲୁହ
ଯେମିତି ସେ ମନର ଭାବ ବୁଝିପାରିଲା
ଆଖିରେ ଶ୍ରାବଣ ଧାରା ହେଇ ବରଷିଗଲା
ଲୁହ ପିଇଗଲା ଓଠ ସତ
ମନର ଦୁଃଖ ନେଇପାରିଲା ନାହିଁ...

                              - ପ୍ରମିଳା ସାହୁ

ମନର ଦୁଃଖ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..