Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ନିର୍ବାଣ
ନିର୍ବାଣ
★★★★★

© Bhakta Malla

Inspirational

1 Minutes   7.0K    7


Content Ranking

ପକ୍ଷୀଟିର ଚାରିପାଖେ

ଲୌହ ପାତ ଘେରା

ସଶକ୍ତ ପାଚେରୀ,

ଯଦିଓ ସେ ଉଡିବାକୁ

ଚାହୁଁ ଥିଲା ସୁନୀଳ ଆକାଶ

ଢେଉରେ ପହଁରି ।

ତା' ପାଖରେ ଥୁଆ ହେଉଥିଲା

ମନଲାଖି ସୁଆଦିଆ

ଭରପୁର ଖାଦ୍ୟ,

ତୃଷା ପାଇଁ ଜଳଭରା

ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ କୁମ୍ଭ ।।


ସେ ଛୁଉଁ ନଥିଲା କିଛି -

କି ' ରୁଚୁ ନଥିଲା ;

ଏସବୁ ଜାଣିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା ।

ସେ ମୌନ ରହୁ ଥିଲା .......

ତପସ୍ୟା କି' ନିରବତା

ଜାଣିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା

ତା ' ଶରୀର ନିଶ୍ଚଳ ଥିଲା ।

ହଠାତ୍ ଦିନେ ପକ୍ଷୀଟି

ଡେଣା ଝାଡି ଦେଲା -

ଏକ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦରେ

ଲୌହର ପଂଜୁରୀ

ଠଣ୍ ଠଣ୍ ଭାଂଗି ଗଲା ।

ପକ୍ଷୀଟି ଉଡିଗଲା

ଦୂର ଆକାଶକୁ --
ଭକ୍ତ ଚରଣ ମଲ୍ଲ

26TH DECEMBER 2017.

ପକ୍ଷୀ ଶରୀର ଆକାଶ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..