Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ନାରୀ ମୁଁ
ନାରୀ ମୁଁ
★★★★★

© Lipsa Panda

Inspirational

1 Minutes   7.0K    8


Content Ranking

ନାରୀ ମୁଁ..          

ନାରାୟଣୀ ନୁହେଁ..       

ମତେ ଦେବୀ ବନେଇ ଦିଅନି ।  

ମହାନତାର ଆଢୁଆଳରେ

ଯେତେ ସବୁ ନିଜର ଅବାସ୍ତବ ଅସୁମାରୀ ଆଶାକୁ 

ମୋ ଉପରେ ଲଦି ଦିଅନି ।           

ରକ୍ତମାଂସରେ ଗଢ଼ା ଶରୀର ମୋର,   

ତାକୁ ନିର୍ଜୀବ ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ବୋଲି ଭାବି ନିଅନି। 

ଜନନୀ ଭଗିନୀ ଜାୟା ଆଦି ଭାରୀ ଭାରୀ ଶବ୍ଦ ତଳେ ଚାପି ଦିଅନି।        

ମୋର ସ୍ଵରକୁ ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ କବର ଦିଅନି।        

ବାରମ୍ବାର ପରିବାର ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଦ୍ୱାହିଦେଇ 

ବେଡ଼ରୁମ ଥାକର ଶୋ ପିସ୍ ବନେଇ ଦିଅନି ।  

ମୁଁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଟିଏ ନୁହେଁ,     

ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ସାଇତିବାକୁ ମୋର ସ୍ବାର୍ଥପରତାର ଆଖ୍ୟା ଦିଅନି ।     

କଣ କହିବି,କଣ ଲେଖିବି, କଣ ପିନ୍ଧିବି, କେମିତି ଚଳିବି ଇତ୍ୟାଦିର 

ମୋ ପାଇଁ ସ୍ଥିରୀକୃତ ଲକ୍ଷ୍ମଣରେଖା ଡେଇଁ ଗଲେ

ମୋର ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟନି...        

ମତେ ସ୍ନେହ ଦିଅ, ମୁଁ ପ୍ରେମ ଦେବି।   

ମତେ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଦେବି।             

ମତେ ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମରି ବଂଶ ପାଇଁ କାଳ କାଳ ପାଇଁ ନାଁ ରଖିଯିବି...  

ନାରାୟଣୀ ମହାନତାର ସ୍ବାର୍ଥପରତାର

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..