Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଅନାଲମ୍ବନ
ଅନାଲମ୍ବନ
★★★★★

© Prasanta Bhunya

Abstract

1 Minutes   6.9K    11


Content Ranking

ସେଇ ତୋ ବିଷାଦର,

ମୋ ଗୀତା ହିଁ’ତ ଲେଖୁଛି

ଅଠର ଖଣ୍ଡରେ

ନସରୁ ଲୋ ଏ ପର୍ବର ମହାଭାରତ

ହେଲେ ସାତକାଣ୍ଡ ତୁ’ତ ବୁଝିନେ

ସେଥିରେ ମୁଁ ତରିଯିବି

ନହେଲେ

ଏମିତି କବିରେ ହିଁ ମରିଯିବି

-ପ୍ରଭୂ

ବିଷାଦ ଗୀତା ମହାଭାରତ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..