Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ରଙ୍ଗଛିଟା
ରଙ୍ଗଛିଟା
★★★★★

© Dr Susmita Dash

Romance

1 Minutes   7.1K    9


Content Ranking

କେତେ ମନୋଦଶା କେତେ ଆବେଗ,

ଯେପରି ଥାଏ ପ୍ରତିଛବିରେ..

ଚିତ୍ରୋପମ ବୀଥିରେ ଓ ମୋ ମନରେ।

ସେ ସବୁ ସ୍ରୋତରେ ହଜାଇ, 

ତୁମରି ରଙ୍ଗରେ ଆତ୍ମାକୁ ବୁଡାଇ 

ରଙ୍ଗୀନ୍ ହୋଇଗଲି ଚିରକାଳ ପାଇଁ।

ସେ ରଙ୍ଗଛିଟା ମୋ ଜୀବନରେ

ଲାଖି ରହିଥିବ,

ହୋଲି ଆସୁଥିବ ପ୍ରତିବର୍ଷ

ଯେତେ ଧୋଇଲେ ବି

ପାରିବନି କରି କିନ୍ତୁ ବିରଞ୍ଜନ,

କାରଣ...

ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ କଳାର 

ହୁଏନାହିଁ ବାରମ୍ବାର ଚିତ୍ରଣ।

ପ୍ରେମ ରଙ୍ଗଛିଟା ମନ ଆବେଗ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..