Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
♿♿♿ କ୍ଷତ ♿♿♿
♿♿♿ କ୍ଷତ ♿♿♿
★★★★★

© Amiya Bej

Others

1 Minutes   1.2K    6


Content Ranking

♿♿♿ କ୍ଷତ ♿♿♿
ତୁମେ ଦେଇଥିବା ନିରୋଳା ମୁହୂର୍ତ୍ତ 
ଯତନେ ସାଇତି ରଖିଛି ,
ତୁମେ ଦେଇଥିବା ଗଭୀର କ୍ଷତ ଠୁଁ
ଏଯାଏଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛି ।
ଏମିତି  ଜୀବନେ କେତେଯେ ଘଟଣା 
ଭୁଲି ହୋଇଯାଏ ମନରୁ,
ଏମିତି କେତେଯେ ଛୋଟବଡ଼ ଘା'
ଆପେ ଶୁଖିଯାଏ ଦେହରୁ ।
ତୁମେ ଦେଇଥିବା ନିରୋଳା ପ୍ରେମ କୁ
ଯତନେ ସାଇତି ରଖିଛି ,
ତୁମ ବିରହ ରେ ସବୁ ଗରଳକୁ
ପିଇପିଇ ମୁଁ ଯେ ବଂଚିଛି ।।।
♿♿♿♿♿♿♿♿♿♿♿♿  
ଅମିୟ ବେଜ୍

♿♿♿ କ୍ଷତ ♿♿♿

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..