Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ସଂଳାପ-୧୭
ସଂଳାପ-୧୭
★★★★★

© Ram Prasad Bisoi

Others

1 Minutes   1.2K    3


Content Ranking

ସଂଳାପ-୧୭
 
ପ୍ରେମ ତୁମେ-ଦେହ,ଦାହା***
 
ପ୍ରେମ ଯଦି ପ୍ରେମ ବଦଳରେ
ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରେମକୁ  
ନ ଦେଇପାରେ ଜନ୍ମ, 
ରହେ ଅବ୍ୟକ୍ତ,
ତା ହେଲେ 
ତୁମେ ଓ ତୁମ ପ୍ରେମ
ନପୁଂସୁକ ଏବଂ ହତଭାଗ
କିନ୍ତୁ 
ବିଡମ୍ବନା,
ପ୍ରେମ ତୁମେ ଆଜି 
ନଅଙ୍କଦୁର୍ଭିକ୍ଷ,
ସୀମିତ,
ଦେହ ଓ ଦାହାର ବ୍ୟାପାରରେ------------!
 
©®କାଶ୍ୟପ,ରାୟଗଡା

ସଂଳାପ-୧୭

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..