Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ପ୍ରେମରେ ପୁରୁଷ
ପ୍ରେମରେ ପୁରୁଷ
★★★★★

© Jitendriya Behera

Romance Others Abstract

1 Minutes   7.0K    1


Content Ranking

ମୁଁ ତ ଚିରକାଳ ଚର୍ଚ୍ଚିତ

ପୁରୁଷର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ରୂପ

ଭୀଷ୍ମ ପରି ଇଛା ମୃତ୍ୟୁ

ବେଳେବେଳେ ଲୋଡିଥାଏ

କେବେ ପୁଣି ତୁମ ପାଇଁ

ନିଜର ଅବଦମିତ ଇଚ୍ଛାକୁ

ତଳିତଳାନ୍ତ କରି

ଲୁହକୁ ପୋଛି ପୋଛି

ଖୁସିର ପାହାଡ ଗଢୁଥାଏ।

ସମସ୍ତ ଝଡକୁ ସାମ୍ନା କରୁ କରୁ

ମୁଁ ଉତକ୍ଷାତ ହୁଏ

ଜଞାଳର ଯାବତୀୟ ଯାତନାରେ

ନିଜ ପାଇଁ ନିଜର କବର ଖୋଳିଲା ବେଳେ

ତୁମ ଭଲପାଇବାର ଉଛ୍ବାସରେ

ମୁଁ ଆଉଥରେ ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଏ।

ପ୍ରେମ ପୁରୁଷ କବର

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..