Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଈପ଼୍ପସିତ ବିଗ୍ରହ
ଈପ଼୍ପସିତ ବିଗ୍ରହ
★★★★★

© Prasanna Kumar Madala

Romance

1 Minutes   6.6K    4


Content Ranking

ପୁନେଇଁ ନିଶାରେ ଦେଖେଇ ଦେଲ 

ସାଗର ବକ୍ଷରୁ ଶଶାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ 

ବାହୁବନ୍ଧନରୁ ମୁକୁଳି ଯାଉ ଯାଉ 

ପ୍ରଗାଢ଼ ଚୁମ୍ବନର ଅଭିପ୍ରାୟ ଆଉ 

ଅଶ୍ବିନୀ, ଦ୍ବିଜା, ଅନୁରାଧା, ବିଶାଖା 

ଆଦିଙ୍କୁ ମୁହଁ ଦେଖାଇବା ତତ୍ପରତା । 

 

ବିଚଳିତ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇ 

ତନ୍ମୟତାର ପଲକରେ ମୋର 

ଅବସ୍ଥାନ କଲ ତୁମେ ନିମିରାଜା ତୁଲ

ଆଉ ମୋହର ଅଞ୍ଜନ ବୋଳି 

ମୋ ପିପାସୁ ନୟନେ 

କୋଉ ଛଟକରେ ଅକ୍ତିଆର କଲ

ସ୍ଥାୟୀ ଜାଗାଟିଏ 

ମୋ ହୃଦକନ୍ଦରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ନିଳୟେ । 

 

ଜାଣିଲନି ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଶୀତଳ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା 

ହରି ନେଲା କିପରି 

ଉତ୍ତପ୍ତ ସୈନ୍ଧବ ପ୍ରଶ୍ବାସକୁ

ଆଉଜାଇ ମୋତେ ନିଜ ଆଡକୁ,

ବାଧ୍ଯ କଲ ଆଖି ବୁଜିବାକୁ 

ଦେଖି ପାରିଲିନି ଦକ୍ଷ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ 

ଚନ୍ଦ୍ରମାର କଳଙ୍କ ଚିହ୍ନମାନ । 

 

ଦିନ, ମାସ, ବର୍ଷ ପାଷାଣ ସଜାଇ 

ସଦନ ତୋଳିଛି ଶଶି ନିକେତନ 

ହୃଦମନ୍ଦିରେ ମୋ ଶୂନ୍ଯ କନ୍ଦରେ 

ପୂଜୁଥିବି ବୋଲି ଈପ଼୍ପସିତ ବିଗ୍ରହେ 

ପ୍ରଣୟିନୀର ପ୍ରତୀକ୍ଷା

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..