Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
କବିତା-ଅନାମିକା****
କବିତା-ଅନାମିକା****
★★★★★

© Ram Prasad Bisoi

Romance Fantasy

5 Minutes   1.1K    3


Content Ranking

କବିତା-ଅନାମିକା****

କେବେ ତ କଥା ହେବ ନି 

ଅନାମିକା 

ଆଉ

ସଜାଇ ହୋଇ ନିଜକୁ 

ପରଶି ଦେଉଥିବ

କେତେ ମନେ ଭରିବାକୁ

ପଦେ

ଆହା-----------------!

ଏତେ ସୁନ୍ଦର 

କବିର କଳ୍ପନା

କବିତା

ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ,ତା ରୂପ ସମ୍ଭାର,

ପ୍ରକୃତି-ସବୁଜିମା

ପତ୍ର ଝଡ଼ା ପରେ ବି ପଲ୍ଲବିତ

ସ୍ପର୍ଶ ପରା 

ମୃତ ସଂଜୀବନୀ ସୁରା

ନିଶାରେ ଟଳମଳ,

ବେହାଲ ମଦମସ୍ତ ହସ୍ତୀ 

ପାଗଳ ପ୍ରାୟ 

କବି ମାନସ-----------!!

ଲାଖି ଯାଏ ଆଖିର 

ବିନ୍ଦୁରେ ଅଭୁଲା ପ୍ରତିଛବି ତାର

କବି ପ୍ରାଣ ସ୍ପନ୍ଦନ ପରା

କବିତା 

ଅନାମିକା--------!!!

©®କାଶ୍ୟପ,ରାୟଗଡା ।

କବି ଅନାମିକା ପ୍ରକୃତି

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..