Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ପ୍ରତାରିତା
ପ୍ରତାରିତା
★★★★★

© Chandra Sahu

Others

1 Minutes   6.6K    4


Content Ranking

କିଏ ତମେ ଯୋଗୀ ଗୀତଗାଅ ମନ ଦୁଆରେ ଥାଇ ତୁମର ସଂଗୀତ ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ଦିଏ ବଢାଇ । ମୋ ଦୁନିଆ ଏକ ନିଷିଦ୍ଧ ସହର ଚାରିପାଖେ ବାଲି ଟାଗଂରା ଭୂଇଁ ଏ ମନ ଉଦ୍ଯାନେ ପ୍ରବେଶ ତ ମନା ସବୁ ପ୍ରଜାପତି ଭ୍ରମର ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଦୁଆରରେ କରାଘାତ କରି ଦେଲ ଜଗାଇ । ପ୍ରଣୟ ବୀଣାରେ କି ମଧୁର ସୁର ତୋଳୁଅଛ ଯୋଗୀ ଇଏ କି ଛାନ୍ଦ ମନ ସରସୀରେ ତରଗଂ ଉଠୁଛି ଜାଣିନାକି ଚାରିପାଖେ ମୋ ବନ୍ଧ ସମାଜ ଟାଣିଛି ଲଖମଣ ରେଖା ଖାଲି ମୋପାଇଁ। ମିଶି ପାରେ କେବେ ଧରିତ୍ରୀ ଅମ୍ବର ପତ୍ରଝଡି ପରେ ରହେ କି ଫଗୁଣ ଲଣ୍ତା ବରଗଛ ଛାଇ ନାହିଁ ମୋର ମୋତେ ତୁମେ ମାଗ ମଳୟ ପବନ ଜଳଭରା ନାବ କେବେବି ଡୁବିବ ଚାହିଁଛି ନଈ। - ଚନ୍ଦ୍ର -

ପ୍ରେମ ରେ ଧୋକା ଖାଇ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇ ଥିବା ଯୁବତୀ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଚାହୁନି

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..