Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ସମୟ
ସମୟ
★★★★★

© Bauribandhu Lenka

Abstract

1 Minutes   6.6K    5


Content Ranking

ସମୟର ଚକ୍ର 

ଘୁରୁଛି ସେ ଅବିରତ

ଆଗକୁ ଆଗକୁ 

ଫେରି ଚାହେଁ ନାହିଁ କେବେ

ମୂହୁର୍ତ୍ତେ ପଛକୁ II

            ସମୟ ଚକ୍ରରେ ଆସେ 

            ଋତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ

            ଧରା ଅଙ୍ଗେ ଭରିଦିଏ

            ରଙ୍ଗ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ II

ସମୟ ଡୋରିରେ ବନ୍ଧା

ଜନମ ମରଣ

ତା ଆଖିରେ ଧନୀ ମାନୀ

ଅବା ଜ୍ଞାନୀ ସମସ୍ତେ ସମାନ II

            ସମୟ ଚକ୍ରରେ

            ରାଜା ହୁଅଇ ଫକୀର

            ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ ଆଉ

            ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ

            ଚାଲିଥାଏ ଏହି ରୀତି

            ସଦା ନିରନ୍ତର II

ବିତିଯିବା ସମୟଟା

ଆସେନାହିଁ ଫେରି

ଯେ ନ କରେ ତାର ଉପଯୋଗ

ପଶ୍ଚାତାପେ ହୁଏ ସଦା ଘାରି II

            ତା ଆରମ୍ଭ ଶେଷ କେବେ

            କାହାକୁ ତ ନାହିଁ ଜଣା

            ହେଲେ ସବୁ ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁର

            ହିସାବ ତା ପାଖର ଗଣା II

ଯଦି ସମୟର ଘଡିରେ 

କଣ୍ଟାମାନ ହୋଇଯିବେ ଥୟ

ସବୁ କିଛି ହୋଇଯିବ ଓଲଟ ପାଲଟ

ଆସିଯିବ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଳୟ II

            ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ହିଁ 

            ବଡ ବଳବାନ

            ତା ଆଖିରେ ନୁହେଁ କେହି

            ବଡ ସାନ ସମସ୍ତେ ସମାନ II

          *******

ସମୟ ଚକ୍ର ମୃତ୍ୟୁ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..