Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଜୀବନ ଗୀତା-୨୨୪
ଜୀବନ ଗୀତା-୨୨୪
★★★★★

© Geeta Sarangi

Others

1 Minutes   6.6K    9


Content Ranking

 

ଏ ଜୀବନ ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳ ଦୀପ
ଜଳୁଛି ଜଳିବ ଜୀବନ ଯାକ ॥୦॥

ଜଳିଜଳି ଯିବ ଆଲୋକ ବିତରି
ଅନ୍ଧକାର ହରି ନେବ ସେ ସବୁରି
ନିଜେ ରଖିଥିବ ଅନ୍ଧାରରେ ପାଦ
ପୂଣ୍ୟ ଦେଇ ନେବ ସକଳ ପାପ ॥୧॥

ଭଙ୍ଗାଗଢା ଏଇ ଜୀବନର କଥା
କେବେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ କେବେ ଟେକେ ମଥା
ଜଳୁଜଳୁ ଯେବେ ଲିଭିଯାଏ କେବେ
ରହିବ ସ୍ମୃତିରେ ହୋଇ ସେ ଗପ ॥୨॥

 

ଜଳୁଜଳୁ ଯେବେ ଲିଭିଯାଏ କେବେ ରହିବ ସ୍ମୃତିରେ ହୋଇ ସେ ଗପ ॥

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..