Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ବନ୍ଦୀ
ବନ୍ଦୀ
★★★★★

© Jitendriya Behera

Romance Abstract Others

1 Minutes   13.2K    6


Content Ranking

ଆକାଶ କହିଲେ

ତୁମ ଆଖିର ସମ୍ମୋହନ

ପୃଥିବୀ କହିଲେ

ତୁମ ଓଠର ଚୁମ୍ବନ

ଆଉ ଯଦି ନଦୀ ନାଳ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ

ପାହାଡ ପର୍ବତର କଥା କହିବ

ତମେତ ସେ ସବୁର

ଉଦ୍ଧତ ଉଚ୍ଚାରଣ ।

ଏତ ପୁଣି ଏକ ରେନାଂସାର କଥା

ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ବର୍ବରତା ପରେ

ଆଜି ଦେଖ ମୋ ବିଶ୍ବର

କୋଣେ ଅନୁକୋଣେ

ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୁଏ

ମୁକ୍ତିର କବିତା।

ହେଲିପ୍ୟାଡ

ଯଦିଓ ନୀଥର

ସ୍ଥାନ ବିଶେଷର

ଏକ ଶୁଭାଙ୍ଗୀ ଉଚାରଣ ।

ଦୁଇଟି ଉତକ୍ଷିପ୍ତ

ଦେହର ମିଳନ

ଏକ ଅବଦମିତ ଇଛାର

ନିଷ୍ପେସିତ ଚୁମ୍ବନ

ଭରପୁର ମଧୁର ଜଳର

ଉତଥାନ ଆଉ ପତନ ।

ହେଲି ପ୍ୟାଡ

ମୋ ପାଇଁ ତୁମ ପାଇଁ

ସ୍ମୃତିର ଅପଘନ

ପୁଣି ଜୀବନର ମଧୁବନ

ମଧୁର ଶିହରଣ ।।

ଆଖି ଓଠ ପ୍ରେମ ଅନୁରାଗ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..