Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
 ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ
[ madhyabindu]
ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ [ madhyabindu]
★★★★★

© Manjubala Kabi

Others

1 Minutes   13.1K    0


Content Ranking

            ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ

 

ନ ଆ' ଅତି ପାଶେ ସଥୀ ନ ଯା'  ଅତି ଦୂରେ   

ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁଠାରେ ରହି ଚାହାଁ ଥରେ ଥରେ | -୧-

ଅତି ପାଶେ ଆସିଲେ ତୁ ହୋଇଯିବି ସାକ୍ଷୀ

ଦେଖି ପାରିବିନି ତୋର ରୂପ ମନ ଲାଖି | -୨-

ଅତି ଦୂରେ ଗଲେ ଚାଲି ନ ପାଇବ ଆଖି

କେତେ ଅଛି ଶକତି ମୋ' ପାରିବି ନିରେଖି | -୩-

ଚାରି ପାଶେ ମୋର ଖାଲି ନଗ୍ନ ଅନ୍ଧକାର

ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ଦିଶେ ସବୁ ଭଙ୍ଗୁର ସଂସାର | -୪-

କଳ୍ପନାରେ ଉଡ଼ିବୁଲେ ତୋତେ ଖୋଜିବାକୁ

ମରୀଚିକା ପରି ଯାଉ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ | -୫-

ଦୂର ଆକାଶରୁ ଶୁଭେ ନିଷ୍ଫଳ ଆଳାପ

ଶ୍ରବଣରେ ବାଜେ ନିଜ ଅବିଦ୍ୟା ସଂଳାପ | -୬-

ତେଣୁ ଆଗୋ ସାଥୀ ନ ଥା ନିକଟେ କି ଦୂରେ

ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁଠାରେ ରହି ଚାହାଁ ଥରେ ଥରେ | -୭-

ମଞ୍ଜୁବାଳା କବି

ନ ଆ' ଅତି ପାଶେ ସଥୀ ନ ଯା' ଅତି ଦୂରେ; ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁଠାରେ ରହି ଚାହାଁ ଥରେ ଥରେ |

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..