Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଜୀବନ
ଜୀବନ
★★★★★

© Abhakanta None

Inspirational

1 Minutes   6.8K    5


Content Ranking

 କେ କହେ ଜୀବନ ହସନ୍ତ ବସନ୍ତ କିଏ କହେ ମର୍ମଦାହ

କେ କହେ ଜୀବନ ମଜ୍ଜା ମଜଲିସ୍ କିଏ କହେ ଦୁର୍ବିସହ ।

କେ କହେ ଜୀବନ ଅଢେଇ ଦିନିଆଁ କରିଯାଅ ଉପଭୋଗ

କେ କହେ ଜୀବନ ଅଢେଇ ଦିନିଆଁ କର ଦାନ ପୂଣ୍ୟ ଯାଗ

କେ କହେ ଜୀବନ ପରପାଇଁ ପ୍ରାଣ ମୂର୍ଚ୍ଛିଦେଲେ, ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ

କେ କହେ ଜୀବନ ପାପ ପଙ୍କୁ ତୋଳି କର ପୂଣ୍ୟ ଉପାର୍ଜନ

କେ କହେ ଜୀବନ କର୍ମ ଭୁମି ଏକ କର୍ମି ହେ କର୍ମ କର

କେ କହେ ଜୀବନ ଉପଭୋଗ କର ଆସିବନି ପୂନଃର୍ବାର

କେ କହେ ଏ ଜୀବ ପରମ ୟା'ପରେ ଆଉତ ଜୀବନ ନାହିଁ

କେ କହେ ଜୀବନ ବାରବାର ଆସୁଥିବ ଭିନ୍ନ ରୂପ ନେଇ

କେ କହେ ଜୀବନ ଚକ୍ରବତ୍ କିଏ କହେ ଏ ଜୀବନ ଧାରା

କେ କହେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ବିହଙ୍ଗମ, କେ କହେ ଜୀବନ କାରା

କେ କହେ ଜୀବନ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀଟିଏ କିଏ କହେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ

କେ କହେ ଜୀବନ ତୁଛା କୁହେଳୀକା କିଏ କହେ ମଧୁଛନ୍ଦ

କେ କହେ ଜୀବନ "ପରମ'' ସଙ୍ଗରେ ମିଶିବାରେ ଉପାଦେୟ

କେ କହେ ଜୀବନ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ

ବନ୍ଦୀ କରିନାହିଁ ଜୀବନକୁ କେବେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ପରିଭାଷା

ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦୁଇ ମନର ଭାବନା ଉଦବେଗ ଚଉତିଷା

ଜୀବନର ଯେଉଁ ଅନବଦ୍ୟତା ଅହେତୁକୀ କୋଳେ ଝୁଲେ

ତେଣୁ ବିବିଧତା ଜୀବନ ଛନ୍ଦରେ ପ୍ରତି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମିଳେ

ଜୀବନର ପରିଭାଷାରେ ଜୀବନ ଭିନ୍ନ ମୁଖେ ଭିନ୍ନ ହୁଏ

ଜୀବନ ସଠିକ ମୂଲ୍ୟ ଆଙ୍କିବାକୁ ସଂସାରେ ସାମର୍ଥ କିଏ ??

ପ୍ରଶ୍ନ କର୍ମ ଭୁମି ବିହଙ୍ଗମ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..