Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ପ୍ରକୃତି ଗତ
ପ୍ରକୃତି ଗତ
★★★★★

© Sushree Shibanee Das

Abstract Others

1 Minutes   6.7K    5


Content Ranking

ଚେହେରା କେତେବା ଅଭିନୟ କରିବ,

ଖାଲି’ ହୃଦୟ ହିଁ କହିପାରିବ ଝୁରିବାର ଗଭୀରତା,

ନ ହେଲେ,

ଭାବର ଶୃଙ୍ଗାରମୁଖୋଟାରେ କେତେକ୍ଷଣ ଲୁଚେଇହେବ ବୁକୁତଳ ବ୍ୟାକୁଳତା !

ହସ ନୁହେଁ’,

ବାସ୍ତବ ଖୁସିର ଉଦ୍ ବିଘ୍ନତା କେବଳ ଅଶ୍ରୁ ହିଁ ମାପିପାରିବ,

ନ ହେଲେ,

ମିଛିମିଛିକା ହସରେ କେତେଯାଏ ବିଷର୍ଣ୍ଣତା ଊହ୍ୟକରିହେବ !

ଭାଷା ନୁହେଁ’,

ନୀରବତା ହିଁ ବୁଝିପାରେ ମାନସଗହ୍ୱର ଉତ୍ତାଳତାକୁ,

ନ ହେଲେ,

କଥା ଚାଟୁତାରେ କେତେସମୟ ଲୁପ୍ତକରିହେବ ଅନ୍ତଃଭୂକମ୍ପର ପ୍ରବିକ୍ତତାକୁ !

ଖୁସି ନୁହେଁ’,

ଆତ୍ମାର ଉଷ୍ଣଚକ୍ରବାତକୁ କେବଳ କୋହ ହିଁ ମାପିପାରିବ,

ନ ହେଲେ,

ଲୋକଦେଖା ଅପ୍ରାକୃତିକ ଖୁସିରେ କୋହକୁ କେତେସମୟ ଲୁଚାଇହେବ !

ଆଖି ନୁହେଁ’,

ମନ ହିଁ କହିପାରିବ ଖୋଜିବାର ଉଦ୍ ବିଘ୍ନତା ଇପ୍ସିତ ପୂର୍ଣ୍ଣଯାଏ,

ନ ହେଲେ,

ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିକରି ବେଳେବେଳେ ଆଖି ବି ଥକିଯାଏ !

ଶରୀର ନୁହେଁ’,

କେବଳ ଆତ୍ମା ହିଁ ବଖାଣିପାରିବ ଏକାନ୍ତରୂପି ଜଞ୍ଜିର ବନ୍ଧନର ତିକ୍ତତାକୁ,

ନ ହେଲେ,

ଗହଳିଭିତରେ ଥାଇ ବି ଏକୁଟିଆଏକୁଟିଆ ଲାଗନ୍ତା ନାହିଁ ମଣିଷକୁ !

ଚେହେରା ହୃଦୟ ପ୍ରତୀକ୍ଷା

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..