Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ତୁ ପାଗେଳୀ ନା ମୁଁ ପାଗଳ
ତୁ ପାଗେଳୀ ନା ମୁଁ ପାଗଳ
★★★★★

© Firoj Patel

Romance

1 Minutes   7.0K    9


Content Ranking

ଆଖି ଆଗକୁ ଖସି ପଡୁଥିବା

କୁଞ୍ଚିତ କେଶକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଇ

ତୋର ମନଖୋଲା ଚୁଲବୁଲି ହସ

ଭୁଲ୍ ଠିକ୍ ର ଛକରେ ତୋର ମୋର

ମନାନ୍ତର ଏବଂ ଅବଶୋଷ

ସବୁ ବୁଝି, ସବୁ ଯାଣି ବି

ଶତ ପ୍ରଶ୍ନର ପଥର ଫିଙ୍ଗି

ଅବୁଝାପଣର ଅଭିନୟ କରୁ ଅବିକଳ

କହ କହ ....

ତୁ ପାଗେଳୀ ନା ମୁଁ ପାଗଳ ।

#Firoj

କଥା ଛଳରେ କଥା ପଡ଼ିଗଲେ

ନିଜ ସବୁ ଭୁଲକୁ ମାନିଯିବା

କିଛି ଅକୁହା ରହିଗଲେ

ପୁଣି ଅବୁଝା ହେବା ...

ଅଚିହ୍ନା ହୋଇ ବି ଆମେ ଚିହ୍ନା

ଚିହ୍ନି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି

ଅଚିହ୍ନାଭଲି ଚାଲୁଥାଏ ପ୍ରଶ୍ନଖେଳ

କହ କହ ......

ତୁ ପାଗେଳୀ ନା ମୁଁ ପାଗଳ ।

ପାଗଳ କେବେ କଣ କହେ

ମୁଁ ପାଗଳ ବୋଲି,

ଚାଲିଥାଉ ଏ ପାଗଲାମି

ଭାଙ୍ଗୁ ପୁଣି ମିଶୁ ମନ

ଉଙ୍କି ମାରୁ ଆମ ନୂଆଁ ସକାଳ

କହ କହ ....

ତୁ ପାଗେଳୀ ନା ମୁଁ ପାଗଳ ।


ଫିରୋଜ୍

ତୁ ପାଗେଳୀ ପାଗଳ କେଶ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..