Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ହର୍ଷ ଗୀତି
ହର୍ଷ ଗୀତି
★★★★★

© Bidyutprabha Gantayat

Romance

1 Minutes   6.6K    5


Content Ranking

ଏକ

ସବୁଜ ଘାସ ଓ ସମୟର କାଶତଣ୍ଡୀ

ଭଲପାଇବାର ନିଶାରେ ବିଭୋର

ତୁମ ନୀରବତାର ଗବାକ୍ଷ ଫାଙ୍କରୁ

ଭାସିଆସେ ଦମକାଏ ପଵନରେ

ବନାନୀର ବିଭୋର ରାଗିଣୀ

ମୋ ନିଷ୍ଠାର ସଫେଦ ଗୋଲାପ

ପାଖୁଡା ମେଲାଏ।

ଦୁଇ

ଆତ୍ମା ଛନ୍ଦି ହୁଏ

ଆହ୍ଲାଦର ଆଲିଙ୍ଗନେ

କାଳ, ସମୟର ଖବର ରଖେନା

ଖୋଜିବୁଲେ କେଉଁ ବର୍ଷିୟାନ

ବୃକ୍ଷ କୋରଡ଼ରେ ଦ୍ବା-ସୁପର୍ଣ୍ଣା

ମଗ୍ନ ଦୁଇ ପକ୍ଷୀ ଙ୍କର

ହୃଦୟରୁ ହୃଦୟକୁ ସଂଚରୁଥିବା

ସ୍ପଟିକରୁ ବିଶ୍ୱାସର ମୁଠାଏ ରଶ୍ମୀକୁ

ପାରଦର୍ଶୀ ମନଟିଏ ଲୋଡା

ସବୁଜ ଘାସ,

ସଫେଦ ଗୋଲାପ

ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ

ପଦଟିଏ ଗାଇବାକୁ।*****

ହର୍ଷ ଗୀତି ବୃକ୍ଷ ପକ୍ଷୀ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..