Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ସତ୍ୟ ଉବାଚ
ସତ୍ୟ ଉବାଚ
★★★★★

© Hrushikesh Satpathy

Others

1 Minutes   6.7K    5


Content Ranking

ଅବଶୋଶ ନାହିଁ

 ଯଦି ମୁଁ ହେଉନି

 ସତ୍ୟବାନ ଆଜି

  ଗୋଟାଏ ଦିନର ପାଇଁ ।


ତୁମେ ବି ସାବିତ୍ରୀ

 ହୁଅନା ପ୍ରଣୟୀ

 ଆମ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ

  ପ୍ରହସନ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ।


ଅଛି ଯେବେ ସତ୍ୟ

 ଆମ ବନ୍ଧନର

 ଆମ ଅବିଧାନୁ

  ଯମକୁ ହଟାଇ ଦେବା ।


ତୁମେ ତ ମୋହର

 ମୁଁ ବି ତୁମର

 ଅଯଥାରେ କାହିଁ

  ବଣିକକୁ ପୋଷୁଥିବା ?


ବ୍ରତ ଉପବାସ

 ଖାଲି ପରିହାସ

 ନିଜକୁ ଏତେଟା

  ଅବଳା ଭାବୁଛ କାହିଁ ?


ପ୍ରୀତି ପାରିଜାତ

 ସଂସାରରେ ସତ

 ମିଛ ପ୍ରହସନ

  ଆମ ପାଇଁ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ।

ସତ୍ୟବାନ ପ୍ରୀତି ଉପବାସ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..