Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଅଲୋଡା ସମ୍ପର୍କ
ଅଲୋଡା ସମ୍ପର୍କ
★★★★★

© Trilochan Sahoo

Others

1 Minutes   7.0K    8


Content Ranking

ପକ୍ଷୀ ସିନା ହୁଏ ନାହିଁ

ଦୂର ଆକାଶର

ତୁମେ କିନ୍ତୁ ଲାଗ ମୋତେ

ନିଜର ନିଜର ।

କଲେ ଯେତେ ଅସୀମ

ପ୍ରେମ ଆଉ ଆଦର

ହୋଇବକି କେବେ

କୁହ ପର ଆପଣାର ।

ରକ୍ତ ସିନା ଆଜି ନୁହେଁ ସେ ରକ୍ତର

କୁହେ ପୁଣି ସେତ

ଯେତେ ଭାଇ ସେତେ ଘର ।

ହିଂସାରେ ବାଦରେ

କଳିକରୁଥାଏ

ମିଛଟାରେ ହୁଏ ଏକର ସେକର ।

ଉପରେ ଉପରେ କଥା କହୁଥାଏ

ନଥାଏ ଟିକିଏ ଆଦର

ଯୋଗ ହେଲେ ଯେତେ

ଭାବ ସାଥେ ପୁଣି ଭାବର

ହୋଇବକି କେବେ କୁହ ପର ଆପଣାର ।

ପକ୍ଷୀ ରକ୍ତ ପର

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..