Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
,,,,,ବର୍ଷା ଗୋ ତୁମେ,,,
,,,,,ବର୍ଷା ଗୋ ତୁମେ,,,
★★★★★

© Sukant Khedualsingh

Others

1 Minutes   7.3K    5


Content Ranking

,,,,,ବର୍ଷା ଗୋ ତୁମେ,,,
ବର୍ଷା ଗୋ ତୁମେ 
ଆସି ଯାଇଅଛ
ହସି ହସି ଅାକାଶରେ,
ସ୍ମୃତି ସବୁ ଆଜି 
ଖେଳି ଯାଉଅଛି
ହୃଦୟର ଅଗଣାରେ।
ମନେ ପଡୁଅଛି 
ପିଲା ଦିନର ସେ
ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ପାଣି ଧାର,
ଭସାଉ ଥିଲୁ ଯେ 
କାଗଜର ଡଙ୍ଗା
ହୋଇ ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ମେଳ।
କମ୍ପି ଉଠୁ ଅଛି 
ଗାଆଁର ଗହିର
ବେଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗୁଲୀର ସ୍ବରେ,
ତୁମ ଆଗମନେ 
ଗାଆଁ ପରିବେଶ
ହସୁ ଅଛି ସବୁଜରେ।
ସଜାଇ ଦେଉଛ 
ନୀଳ ଆକାଶକୁ
କଳା ବାଦଲକୁ ଢାଙ୍କି,
ଇନ୍ଦ୍ରଧନୂ ସାତ 
ରଙ୍ଗ ପୃଥୀବିର
ମଥା ପରେ ଅଛ ରଖି।
ହସୁ ଅଛି ଦେଖ
ଟାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁଟା
ସବୁଜେ ସଜେଇ ହୋଇ,
କ୍ଷେତ ସହ ଚାଷୀ 
ଦେଉ ଥାଏ ହସି
ମନ ଖୋଲା ଗୀତ ଗାଇ।
ବର୍ଷା ଗୋ ତୁମେ 
ଅଭିମାନୀ ସାଜି
ଅଭିମାନ ଯେବେ କର,
ଜଳ ବିନା କେବେ
ପ୍ରାଣ ଚାଲି ଯାଏ
କେବେ ବହେ ଜଳ ଧାର ।
ସୁକାନ୍ତ ଖେଡୁଆଳ ସିଂହ 
କୋଣାର୍କ, ପୁରୀ
ମୋ-7676025367

ବର୍ଷା ଗୋ ତୁମେ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..