Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଜୀବନ ଗୀତା-୨୪୭
ଜୀବନ ଗୀତା-୨୪୭
★★★★★

© Geeta Sarangi

Others

1 Minutes   6.8K    4


Content Ranking

 

ଜୀବନ କେବେ ମହମହ
ବସନ୍ତର ବାସଫୁଲ
ଜୀବନ ପୁଣି ଡହଡହ
ବୈଶାଖର ନିଆଁଝୁଲ ॥୦॥

ବସନ୍ତ ପରେ ନିଦାଘ ଆସେ
ନିଆଁ ଜାଳି ଚାରିଆଡେ
ଶରତ ପରେ ଶୀତ ପ୍ରବେଶେ
ହାଡ ଥରିଉଠେ ଜାଡେ
ଜୀବନ କହେ ରହରହ
ମରଣ ମାଗେ ମୂଲ ॥୧॥

ପତ୍ର କଅଁଳେ ପ୍ରତିଟି ଡାଳେ
ପତ୍ରଝଡା ଋତୁ ଶେଷେ
ବଗିଚା ସାରା କଢରେ ଭରା
କେତେ ଫୁଲଫୁଟି ବାସେ
ଜୀବନ ହସେ ଟହଟହ
କରି ସେ ମୂଲଚାଲ ॥୨॥

ଜୀବନ ଓଡିଆ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..