Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ମା...
ମା...
★★★★★

© Umasankar Sahu

Others

1 Minutes   13.1K    5


Content Ranking

ମା….

____________________________

ଦେବଙ୍କୁ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଅଟେ ମାଁ’ର ମମତା,

ଝରଣା ସମ ତା’ ସେନେହ ଚିରସ୍ରୋତା ।

କଥାପଦେ ତା' ମୁହଁରୁ ଅମୃତ ସମାନ,

ସଂଜିବନି ପ୍ରାୟେ ପିଣ୍ଡେ ସଂଚରଇ ପ୍ରାଣ ।

ମାଁ’ ର ଆଶିଷ ସତେ ଅଦୃଶ୍ୟ କୁହୁକ,

ଜୀବନରେ ଭରିଦିଏ ଅଭୟ ପୁଲକ ।

କେତେ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ସହେ ମାଁ’ ଆମ ପାଇଁ,

ମାଁ’ଠାରୁ ବଳି ଜଗତେ କେହି ନାହିଁ ।

ଥରୁଟିଏ ତା' କୋଳରେ ରଖିଦେଲେ ମଥା,

ଲିଭିଯାଏ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ହଜିଯାଏ ଚିନ୍ତା ।

ହେଉ ମୁଠିଏ ପଖାଳ ଅବା ଖିରି ପୋଳି,

ମାଁ’ ହାତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସତେ ନିର୍ମାଲ୍ୟଠୁଁ ବଳି ।

ତା' ଗାଳିରେ ଲୁଚିଥାଏ ଅପାର ଯତନ,

ସର୍ବଂସହା ଜନନୀ ସେ ସବୁଠୁ ମହାନ ।

ଆସ ଆଜି ତା' ଚରଣେ ମଥାକୁ ନୂଆଇଁ,

ଜଗତ ଜିଣିବା, ମାଁ ପାଦ ଧୂଳି ନେଇ ।

_____________________________
© ଉମା ଶଙ୍କର ସାହୁ

mother affection love

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..