Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ମୁଁ କେତେ ମିଠା ?
ମୁଁ କେତେ ମିଠା ?
★★★★★

© Neelima Nivedita Behera

Others

1 Minutes   6.4K    6


Content Ranking

ମୁଁ କେତେ ମିଠା ?

କିଏ ଦେଇପାରିବ ତା'ର ଗୋଟେ ସଠିକ୍ ଚିଠା ?

ପଚାରିଲି ସାଗରକୁ...

ଫେରେଇଲା ସେ ସରୁବାଲି ମିଶା ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ଲୁଣି ଜୁଆର ।

ପଚାରିଲି ଆକାଶକୁ...

ଫେରେଇଲା ସେ ମେଘ ମିଶା ଦୁଇ ବୁନ୍ଦା ଲୁହ ଦୁଇ ଧାର ।

ପଚାରିଲି ଧରଣୀକୁ...

ଫେରେଇଲା ସେ ଧୁଳି ଧୂସରିତ ମୁଠାଏ ଦେହର ଅଧାର ।

ପଚାରିଲି ଫୁଲକୁ,

ପଚାରିଲି ଭ୍ରମରକୁ,

ପଚାରିଲି ବି

ପବନ, ସପନ ଓ

ବିତି ଯାଇଥିବା ମୋ ତିରିଶଟା ଫଗୁଣକୁ...

ନା ନା ଉତ୍ତରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଟାନ୍ତର

ଜାଣି ହେଲାନି କିନ୍ତୁ

ମୋ ମିଠାପଣର ଆପାତତଃ ପରିମାଣ !

ସତରେ ! ମୁଁ କେତେ ମିଠା ?

କିଏ ଦେଇପାରିବ ତା'ର ଗୋଟେ ସଠିକ୍ ଚିଠା ?

ସରୁବାଲି ଫୁଲ ଭ୍ରମର

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..