Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଚଞ୍ଚଳା
ଚଞ୍ଚଳା
★★★★★

© Padmalaya Mishra

Inspirational

1 Minutes   6.7K    3


Content Ranking

ଦେଖିଥିଲି ଚଞ୍ଚଳାଙ୍କୁ ସେ

ଝାଟିମାଟି ଘରର ପ୍ରତି କୋଣେ

ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ଝୋଟି ଚିତା ପାଖେ

ଅଗଣାରେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳେ

ସକାଳେ ପାଣି ଦେବା ବେଳେ

ସଞ୍ଜରେ ସଞବତୀ ବେଳେ ।


ଚାଳ ଛପରର ସେ ଘର

ଥିଲା ପୁରିଲା ପୁରିଲା

ରୁଣୁଝୁଣୁ ଚୁଡି ଶବ୍ଦରେ

ପାଉଜିର ସ୍ୱର ଝଙ୍କାରରେ

ଆଠ ଶାବକଙ୍କ କଳରବରେ

କେବେ କାନ୍ଦରେ କେବେ ହସରେ ।


ମହକୁଥିଲା ଆରିଷା କାକରାରେ

ହାଣ୍ଡିଶାଳଠୁ ବାହାର

ଘର ଥିଲା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ।

ଝୁରୁଛି ସେ ଦିନକୁ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି

ଆଖିରେ ଆଣିଦିଏ କିଛି ତାତି ପାଣି

ଓଠଧାରେ ହସର ଗାର

ଖୋଜୁଛି ମୁଁ ମୋର ସେଇ ଘର ।।


ପଦ୍ମାଳୟା

ଚଞ୍ଚଳା ପାଉଜି ଘର

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..