Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ରଫ୍ ଖାତା
ରଫ୍ ଖାତା
★★★★★

© Ranita Swain

Inspirational

1 Minutes   6.8K    6


Content Ranking

ରଫ୍ ଖାତା ପରି ଏ ଜୀବନଟା

କେଉଁଠି କଣ କେତେବେଳେ ଲେଖି ହୋଇ ଯାଏ ଯେ

ମନେ ରୁହେନି ||

ନିତି ପୃଷ୍ଟା ପରେ ପୃଷ୍ଟା ଖେଳେଇ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ପଡେ

କାଳେ ବିଧାତା କମ୍ ନମ୍ବର ଦେଇ ଦେବେ

ସେଇ ଭୟରେ

ଜିଉଥାଏ...

ଏଇ ଅଡୁଆ ସୂତାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ||


କେତେବେଳେ ଯେ ଶେଷ ପୃଷ୍ଟା ଆସି ଯାଏ ଜାଣି ହୁଏନି

ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡେ କୋଊଠି ଭୂଲ୍ ହୋଇ ଯାଇନି ତ

ବିବ୍ରତ ମନରେ,ଥରଥର ହାତରେ,

ଆଖିରେ ଚଷମା ଲଗେଇ ଆଉ ଥରେ କଲମ ଧରେ

ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ

ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଦେଖେ

କୋଉ ପାରେ

କୋଉଠି ମାତ୍ରା ଭୁଲ୍ ଥାଏ

ତ କୋଉଠି ଅକ୍ଷର ପଢି ହୁଏନି ||


ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ବାସ ଆଉ କିଛି ଅନୂତାପ

ଜିଇ ପାରିଲିନି ଜୀବନକୁ

କାଶ୍ ହିଁ ରହିଯାଏ

ସବୁ ଆଶା ସବୁ ସ୍ବପ୍ନ

ରଫ୍ ଖାତାଟି ସେମିତି ରହିଯାଏ,,,

ସଂଶୋଧନ ଅପେକ୍ଷାରେ କେଉଁ ଏକ ଅସଜଡା ବହିଥାକ ଭିତରେ ଅବା ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଭିତରେ...ରନିତା

ରଫ୍ ଖାତା ଅନୂତାପ ଜୀବନ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..