Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଛତା
ଛତା
★★★★★

© Abhiram Sahoo

Others

1 Minutes   6.6K    10


Content Ranking

ଏକ ସମୟରେ ଭେଟ

ଏକ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି

ଏକ ଦିଗରେ ।


ପ୍ରାୟତଃ ବର୍ଷା ହୁଏ

ଭିଜିଯାଏ ଦେହ

ଛତା ଥାଇ ବି ଦେହରେ

ଜଡିଯାଏ ଶାଢି,

ତୁମେ ଛତାତଳେ ଚୁପ୍ ଚାପ୍

ମୁଁ ବି ବର୍ଷାରେ ବର୍ଷାରେ ଚୁପ୍

ବାଟ ଯେତେ ଲମ୍ବିଯାଉ

କାହିଁ ଜମା ଖରାପ ଲାଗେନା ।


ଦିନେ ଛତାକୁ ଡାକିଲ

ଚୁପ୍ ଚାପ୍ ଗଲି ‐ ମନାକଲିନି ।


ଗୋଟେ ଛତା ତଳେ

ଦୁଇଟି ଦେହ

କାହିଁ ବେଶି ବେଶି ଭିଜିଲି

ଏ ବି ମନ୍ଦ ହେଲାନି !


ଭଦ୍ରତା ଖାତିର୍ ରେ

ମୋତେ ସବୁଦିନ ଡାକୁଛ ଛତାକୁ ।

ତୁମେ ଠିକ୍ ଜାଣିଛ

ମୁଁ ଛତା କିଣିବା ମତଲବ୍ ରେ ନାହିଁ,

କାହିଁକି କିଣନ୍ତି ଯେ

ମୁଁ ତ ଠିକ୍ ଜାଣିଛି

ତୁମର ସେ ଛତା

ତାଳିପଡୁ ପଛେ

ଆଦୌ ବଦଳିବାର ନାହିଁ !


ମୂଲଚାଲ ‐ କିଣା ‐ ବିକା ଛତାରେ

କ'ଣ ଭିଜେଇହୁଏ ଦେହ !

×××ବର୍ଷା ଛତା ମୁଁ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..