Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଶୁନ୍ୟ-ଅମ୍ଳାନ ଅରୁଣ୍ୟନ
ଶୁନ୍ୟ-ଅମ୍ଳାନ ଅରୁଣ୍ୟନ
★★★★★

© Ram Prasad Bisoi

Fantasy

1 Minutes   1.3K    5


Content Ranking

କି ? ଉପମା ଦେବି

ତୁମକୁ

ହୃଦୟ ତ ଦେଇସାରିଛି

କେବେଠୁ

ନିଠର ପଥରକୁ ଦେଇ ପ୍ରାଣ

କାଳ ହାତରେ ସମର୍ପି 

କୋଳ ଠାରୁ କରିଲ ଦୂର-------!

ତୁମ ବିରହେ,

ଆପଣାଇ ନେଲି ଶବ୍ଦ ସମ୍ଭାର

ତୁମେ କବିୟତ୍ରୀ

ଜହ୍ନ

ମୁଁ ଦୂର ପୃଥିବୀରେ ବଞ୍ଚି ଚାଲିଥିବା 

ଅପରିଚିତ 

ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଜୀବ----------!!

କଳ୍ପନାରେ ଖାଲି କଳ୍ପନାରେ

ଦିନସାରା ଉଡିବୁଲି,

ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧାରେ କେବଳ ତୁମ କୋଳ

ସାନିଧ୍ୟ ଖୋଜିଚାଲିଥିବା

ପ୍ରେମିକ

ନିଷ୍ପାପ ଅବୋଧ ଶିଶୁ 

ସ୍ମୃତିର

ଶୁନ୍ୟ-ଅମ୍ଳାନ ଅରୁଣ୍ୟନ ------------!!!

©®କାଶ୍ୟପ,ରାୟଗଡା

କଳ୍ପନା ଜହ୍ନ ଅମ୍ଳାନ ପ୍ରେମିକ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..