Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଜୀବନର ଛନ୍ଦ
ଜୀବନର ଛନ୍ଦ
★★★★★

© Bhakta Malla

Inspirational

1 Minutes   6.7K    4


Content Ranking

ବୁଲିଲ ଚଉହଦୀ

ଖେଦି ଗଲ -

ବିଶ୍ଵ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ

ଶୂନ୍ୟ, ମହାଶୂନ୍ୟ

ଆକାଶ ଓ ଜଳଧି !

ପହଞ୍ଚି ନାହଁ

ଏ ଯାଏ -

ଅପହଞ୍ଚ ଥିବା

" ନିଜ ପାଶେ ",

ଶେଷ ହେବ

ସମୟ ଅବଧି !!


ହସିଅଛ

ସବୁ ହସ

ନିଭୃତ କନ୍ଦରେ ,

ହସିଛ କି ଆଉ ଥରେ

ଶିଶୁର ସେ ଖୋଲାହସ

ନିର୍ମଳ ଅନ୍ତରେ ??

ଗାଇ ଅଛ

ଅସରନ୍ତି ଗୀତ

ବିଭିନ୍ନ ରାଗରେ,

ଗାଇଛ କି ଜୀବନ ଗୀତ

ଛନ୍ଦହୀନ

ସହଜ ସୁରରେ ??ଭକ୍ତ ଚରଣ ମଲ୍ଲ

15th October 2017

ଜୀବନର ଛନ୍ଦ ଗୀତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..