Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଆଖି-ଶାମୁକାରେ ମୋର
ଆଖି-ଶାମୁକାରେ ମୋର
★★★★★

© Abhakanta

Others

1 Minutes   6.6K    0


Content Ranking

             ଆଖି-ଶାମୁକାରେ ମୋର

 

                                           ଆଭାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

 

ଆଖି-ଶାମୁକାରେ ମୋର        କଅଁଳଇ ଲୁହ-ମୋତି

       କୁହ କିଆଁ ସେ ମୋତି ତରଳ

ଜାଣି ବି ଜୀବନଛନ୍ଦେ            ଶବ ପାଶେ ବତି ଜାଳେ

       ଅଭିସାରେ ଡହକ ପରଳ । ୦ ।

 

ହୃଦୟର ଅନୁରାଗେ              ଏବେ ପଡ଼ି ମନେ ଜାଗେ

       ସପନ ଗାଧୁଆ ସେଇ ମନ

ବାଟଭୁଲା ବାଟୋଇର           ତଥାପି ହୃଦ ବିଭୋର

       ଭାବି ସେଇ କିଶୋରିଆ ଦିନ

ମାନୁଛି ମନାରେ ତୁମ            ମାନି ତୁମ ଶେଷକଥା

       ପିଇବିନି ସ୍ମୃତିର ଗରଳ । ୧ ।

 

ଆଉ ତ ଅଳପ ବାଟ            ଆସିବ ଅନ୍ଧମୁହାଣ

       ଅସୀମ ବି ହେବ ସୀମାବଦ୍ଧ

ହାତେ ଗଡ଼ିଗଲେ ଚକ           ସ୍ମୃତି ବି ସରିବ ଶୂନ୍ୟେ

       ସମୟ ବି ସାଜିବ ବେସୁଧ

ଜାଗତିଆର ଜୀବନ              ଛୁଉଁ ବି ନଭ ବିତାନ

       ଭଜିବହିଁ ଲହରୀ କରାଳ । ୨ ।

 

ନୂଆସାହି, ବିଡ଼ାନାସୀ

କଟକ-୭୫୩୦୧୪

ଫୋନ୍-୯୦୪୦୦୦୩୧୦୧

*****

ଆଖି-ଶାମୁକାରେ ମୋର

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..