Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଆଶୁତୋଷ
ଆଶୁତୋଷ
★★★★★

© Ram Prasad Bisoi

Others

1 Minutes   13.0K    4


Content Ranking

ବନ୍ଧୁକ ! ମୁଁ ଭଷ୍ମାସୁର ନା କଳା ନା ଧଳା ।

ବନ୍ଧୁକ,

କିସମ ରୂପ ମୋ ଅନେକ,

ମାନବ ତିଆରି ଭଷ୍ମାସୁର,

ମାନବିକତା ବିରୁଦ୍ଧରେ

ହୁଏ ମୋ ପ୍ରୟୋଗ,

ଜାଣେନି କିଏ ?

ମୋ ଆପଣାର ଆଉ ପର,

ଯାହାହାତରେ ଥାଏ

କହେ ତା କଥା

 ପଚାରେ ନି ବି ତାକୁ

ତା ଚରିତ୍ର

ଅବା

ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ,

ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ,

ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ,

ଚାଳକ ହାତର

ତୁଚ୍ଛ ଖେଳନାଟିଏ

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ । (୧)

କମ ହୁଅନ୍ତି

ଆଜିକାଲି

ମୋ ଲାଗି ଶହୀଦ,

ବହୁଳ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ରାଜନୀତି,

ବୈଦେଶିକ ନୀତି,ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯୁପକାଠ

ଯେ ମୋ ଘର ,

ମଣିଷ ତିଆରି ଖେଳନା,

ଭୀଷଣ, ବିଷମ ,ପ୍ରଚଣ୍ଡ,

ଦାରୁଣ ,ନିର୍ମମ

ମୋ ପ୍ରହାର ବନ୍ଧୁକ -ମୁଁ ଭଷ୍ମାସୁର -ନା କଳା ନା ଧଳା । (୨)

 

ଆଶୁତୋଷ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..