Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଜୀବନ ଗୀତା- ୫୪
ଜୀବନ ଗୀତା- ୫୪
★★★★★

© Geeta Sarangi

Others

1 Minutes   6.5K    2


Content Ranking

ଜୀବନ ଗୀତା
 
ଏ ଜୀବନେ କେତେ କାହାଣୀର ଛଟା
କେବେ ନିର୍ମଳ ଆକାଶ
କେବେ କଳାମେଘ ଘଟା ॥୦॥
 
ଛାଇଆଲୁଅର ବୁଣା ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ
ଘେରିଥାଏ ଜୀବନକୁ ସେ ତ କାଳକାଳ
ମନ ହୃଦୟର କେତେ ରୂପାନ୍ତରଣ 
ଘଟୁଥାଏ ପୁଣି ହେବାଯାଏ ଶେଷବେଳ
ମଇଁଷିର ଶିଙ୍ଗ ଉପରକୁ ଫଟା
ଯୁଝିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି
ହୋଇଯାଏ ସିଏ ଗୋଟା ॥୧॥
 
ପରଶମଣିର ପରଶପଥର
ବଦଳାଇପାରେ ନାହିଁ ଭାଗ୍ୟ ଜୀବନର
ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ରଙ୍ଗ ମନର ବେରଙ୍ଗ
କେବେହେଲେ ସେ ତ କରି ପାରେନାହିଁ ଦୂର
ପଣସ ଫଳ ତ ଉପରକୁ କଣ୍ଟା
ଭିତର ତାହାର ପୁଣି
କେତେ ରସୁଆଳ ମିଠା ॥୨॥

ଜୀବନ ଗୀତା

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..