Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ମନୁଆ ମନଟା
ମନୁଆ ମନଟା
★★★★★

© Sandhya Rani Panigrahy

Romance

1 Minutes   6.7K    6


Content Ranking

ମନ କଥା ମନରେ ରହେ

ମନଟା ମନୁଆ ହୁଏ

ମନଟାକୁ ମନେରେ ମନେଇ

ମନସ୍ଥିତିକୁ କହି ବୁଝେଇ

ଅବୁଝା ରାଜାକୁ ଅମଡାବାଟଟେ

ସହଜରେ ବୁଝେନା ମନଟେ

ମନ ମାନେନା

କଥା ଶୁଣେନା

ମନରେ ରହି କି ବିଦ୍ରୋହ କରେ

ଦମନ କଲେ ମନରେ ଭରେ ନିଆଁରେ 

ମନକୁ ବୁଝାଇ ହୁଏନା|

ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ମନ କଥା ଶୁଣେନା

ଉଠବସ୍ କରେଇବା ନିଶା ମନର||

ଆଶା ମରଇ ଥାଏ ମନରେ

ଇତଃସ୍ତତଃ ଧାଏଁ ସେ ମନରୁ ବାହାରି 

ମନଟା ଚଗଲା ପଶିଯାଏ କବାଟ ଖୋଲି 

ଧସି ଆସେ ମନ ଭିତରେ ବଗୁଲିଆ କଥା

ମନକୁ ବାନ୍ଧି ଫାନ୍ଦରେ ପକାଇବାକୁ ବୃଥା

ମଗ୍ନ ମନ ମନ୍ଦିରେ ଆଜି ବି ସେ ଅତିଥି ପରି

ଆସେ ଯାଏ କେବେ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କଲା ପରି

ଦୁନିଆର ସମ୍ରାଟ ମନଟା ଖେଳାଳି ରୂପରେ

ଚୁପଚାପ ବଶୀଭୂତ କରେ ପ୍ରେମ ମନରେ||

ମନୁଆ ମନଟା ମଗ୍ନ ମନ ବିଦ୍ରୋହ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..