Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଡର
ଡର
★★★★★

© Abhakanta None

Abstract Others Inspirational

1 Minutes   6.8K    4


Content Ranking

ଜନ୍ମ ନିଆଁ ଠାରୁ ଜୁଇ ନିଆଁ ମଧ୍ୟେ

ଧିକିଧିକି ଜଳେ ଜୀବନ ନିଆଁ

ମୄତ୍ୟୁ ମହା ସତ୍ୟ ଜାଣିବି ମଣିଷ

ସଦା ମୄତ୍ୟୁ ଭୟେ ହୁଏ ଛାନିଆଁ

ଅନାବିଳ ଆତ୍ମା ଆବିଳେ ଜଡ଼ଇ

ଯେଉଁ ଦିନୁ ହେଲା ଶରୀରେ ବନ୍ଦୀ

ଭୁଲି ପୂର୍ବାପର ପାଳଇ ଆତୁର

ମୋହ,ମାୟା,ସ୍ବାର୍ଥ,ଭୟର ଫନ୍ଦି

ଭାବେ ମହୀମୋହ ମହୀରୁହ ସାଜୁ

ତେଣୁ କରିବସେ ପ୍ରଯତ୍ନ ନାନା

ଛଳ ବଳ କଳ କୌଶଳ ରଚଇ

ଅବହେଳି ନ୍ୟାୟ ବିଚାରେ ସିନା

ସମୟ ସମୁଦ୍ର ବେଳାରୁ ଅଜସ୍ର

ପଦାଙ୍କ ଲିଭାଏ ଉଛୁଳା ଢେଉ

ଜାଣିବି ଅଜଣା ମାଜଣା କରନ୍ତି

ସ୍ବାର୍ଥନ୍ବେଷୀ ଥାପି ପଦାଙ୍କ ବହୁ

ଜନ୍ମ ବି ଚାଲିଛି ମୄତ୍ୟୁ ବି ଚାଲିଛି

ହେଲେ ମୄତ୍ୟୁ ଭୟ ବଢାଏ ବପୁ

ଅସଂଖ୍ୟ ଦୄଷ୍ଟାନ୍ତ ପାଇବି ପ୍ରୟାସେ

ଯେମିତି ସେମିତି ଏ ଧାରା ଟପୁ

ସେ ଲାଗି ମଣିଷ ଲୋଭ ଶେଷଶ୍ବାସ

ଯାଏ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନେ ରୁହଇ ଜଡି

ଶରୀର ସାମର୍ଥ୍ୟହରା ହୋଇ ପଛେ

ରହିଥାଉ ଶେଷ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡି

ଅଦ୍ଭୁତ ଏ ମୋହ ଅଦ୍ଭୁତ ଏ ମାୟା

ଆହୁରି ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ବାର୍ଥ ବିଚାର

ମଣିଷ ବନରେ ତେଣୁ ମଣିଷତ୍ବ

କାଁ ଭାଁ ହୋଇଥାଏ ସଞ୍ଚାର...

ଜନ୍ମ ଡର ଭୟ ମୃତ୍ୟୁ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..