Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଜୀବନ ଗୀତା- ୭୦
ଜୀବନ ଗୀତା- ୭୦
★★★★★

© Geeta Sarangi

Others

1 Minutes   13.2K    5


Content Ranking

ଜୀବନ ଗୀତା- ୭୦
 
ଖରା ଛାଇ ଅଛି ନାହିଁ
          ଖେଳ ଏଇ ଜୀବନ
ଜଳିଜଳି ଯାଉଥାଏ
          ଦୀପଶିଖା ସମାନ ॥୦॥
 
ଶ୍ରାବଣର ବରଷାରେ
          ଭିଜୁଥାଏ ଶରୀର
ବଇଶାଖ ରଡନିଆଁ
          ପୋଡି କରେ ଅଙ୍ଗାର
ଫଗୁଣର ଅବିରରେ
          ହୁଏ ପୁଣି ରଙ୍ଗୀନ ॥୧॥
 
ପ୍ରଜାପତି ଡେଣା ମେଲି
          ଉଡୁଥାଏ ନଭରେ
ପକ୍ଷହରା ହୋଇ ପୁଣି
          ଗଡୁଥାଏ ମାଟିରେ
ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ପଲକରେ
          ସାତରଙ୍ଗୀ ସପନ ॥୨॥

ଜୀବନ ଗୀତା

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..