Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
କେମିତି ରହିବି ତୁମ ବିନା
କେମିତି ରହିବି ତୁମ ବିନା
★★★★★

© Samarendra Nayak

Action Tragedy

1 Minutes   6.8K    7


Content Ranking

ମନର ମାନସୀ ତୁମେ

ଛାଡି ମତେ ଯାଅନା

ହୃଦୟର ରାଣୀ ମୋର

ପର ମତେ କରନା,

ପର ଯଦି କରିଦିଅ-୨

କେମିତି ରହିବି ପ୍ରିୟା

ମୁଁ ଯେ ତୁମ ବିନା।

ମନ ଆକାଶରେ ତୁମେ

ସ୍ମୃତି ମଧୁ ଜୋଛନା

ସପନର ଇଲାକାରେ

ତୁମେ ପ୍ରିତୀ ମଇନା,

ଉଡି ଯଦି ଚାଲିଯାଅ-୨

କେମିତି ରହିବି ପ୍ରିୟା

ମୁଁ ଯେ ତୁମ ବିନା ।

ତୁମ ଓଠେ ହସ ଟିକେ

ମୋ ପାଇଁ ଭାବନା

ତୁମ ଆଖି ଲୁହ ସାଜେ

ମୋପାଇଁ ବେଦନା,

ଲୁହ ଯଦି ଦେଇଯାଅ-୨

କେମିତି ରହିବି ପ୍ରିୟା

ମୁଁ ଯେ ତୁମ ବିନା।

ଫଗୁଣ ବି ଫିକା ଲାଗେ

ତୁମ ହସ ବିନା ରୁଷି

ତୁମେ ଚାଲିଗଲେ

ଋତୁ ବଦଳେନା,

ତୁମେ ଯଦି ବଦଳିବ-୨

କେମିତି ରହିବି ପ୍ରିୟା

ମୁଁ ଯେ ତୁମ ବିନା।

ଦୁନିଆର ସବୁ ଖୁସି

ଲାଗେ ମତେ ଛଳନା

ବଞ୍ଚିବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ

ତୁମ ପ୍ରେମ ବିନା,

ତୁମେ ଯଦି ଭୁଲିଯାଅ-୨

କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ପ୍ରିୟା

ମୁଁ ଯେ ତୁମ ବିନା,

କେମିତି ରହିବି ପ୍ରିୟା

ମୁଁ ଯେ ତୁମ ବିନା।

ମାନସୀ ଛାଡି ଯାଅନା କେମିତି ରହିବି ତୁମ ବିନା

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..