Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ରଜ ୨୦୧୭
ରଜ ୨୦୧୭
★★★★★

© Jena Dil Lip Kumar

Inspirational

1 Minutes   13.6K    6


Content Ranking

ରଜ ୨୦୧୭

 

ବଣରେ ଗର୍ଜିଲା ଗଜ,

ଆଶାଢ ଆଣିଲା ରଜ,

ପାର୍ଲରରେ ସଜବାଜ,

ପୋଡପିଠାତକ ଚୁଲିକୁ ଗଲାଣି

ନନ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ରେ ମାଛ ଭାଜ ।

ଗାଁଆରେ ତ ନାହିଁ ଗଛ,

ସିମିଣ୍ଟି ଛାତରୁ ଦୋଳିକୁ ଝୁଲାଇ

ଧେଇକି ଧିନାଏ ନାଚ,

ଶାଢି ଚୁଡି ସବୁ ଗଲା,

ପାଦରେ ଅଳତା ମେଲା,

ଜିନସ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଟି ସାର୍ଟ ମଜା

ମେହେନ୍ଦିରେ ପୂରା ନାଲା ।

ରଜ ଗୀତ ପୂରା ଢିଲା,

ଡିଜେର ଧ୍ୱନିରେ ରଙ୍ଗଣୀମାନେ ଲୋ

କରୁସନ୍ତି ଠିଅାପାଲା,

କାହା ସାଥେ ଏଠି ମନ ମିଶେନାହିଁ

ସେନେହ ମମତା ଗଲା,

ଭାଇଚାରା ପୂରା ମଲା,

ମନର ଭିତରୁ ରାଗ ଅଭିମାନ

କାଢି ଟିକେ ଦିଅ ଭଲା,

ପ୍ରତି ବରଷର ପହିଲି ରଜରେ

ହୃଦୟଟା କର ଖୋଲା ।

 

*****

ରଜ ସଙ୍କ୍ରାନ୍ତିର ନିଚ୍ଛକ ପ୍ରତିଚ୍ଛବି

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..