Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଜୀବନ ଗୀତା-୧୪୩
ଜୀବନ ଗୀତା-୧୪୩
★★★★★

© Geeta Sarangi

Others

1 Minutes   13.4K    4


Content Ranking

ଜୀବନ ଗୀତା-୧୪୩

ଗୀତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ

ଜୀବନରେ ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା
ରହିଛି ସିନା,
ନିନ୍ଦା ଶୁଣି ଦୁଃଖ କରିବା
ପ୍ରଶଂସାରେ ଆନନ୍ଦ ହେବା
ହୋଇଛି ମନା ॥୦॥

ମନର ବିସ୍ତାର ହେଲେ
ଜ୍ଞାନୀ ହୁଏ ଜୀବ,
ହୃଦୟ ବିସ୍ତାର ହେଲେ
ମହତ ମାନବ.
ନିନ୍ଦା-ପ୍ରଶଂସାରେ ସମ ଅବସ୍ଥାରେ
ମହତ ଜ୍ଞାନୀଜନ ଏକା
ରୁହଇ ସିନା ॥୧॥

ହୃଦୟରେ ଜ୍ଞାନଦୀପ
ଜାଳିରଖେ ଯିଏ,
ତା'ଠାରୁ ମହତ ଆଉ
ସଂସାରରେ କିଏ ?
ଅନ୍ଧାର ହୃଦୟେ ଜ୍ଞାନଦୀପଟିଏ
ଜଳାଇଦିଅନ୍ତୁ ସବୁରି
କାଳିଆ ସୁନା ॥୨॥

*****

ଜୀବନ ଗୀତା

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..