Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ପକ୍ଷୀଦୁଇ
ପକ୍ଷୀଦୁଇ
★★★★★

© Sanhita Rath

Others

1 Minutes   6.7K    6


Content Ranking

ସମ୍ଭାବନା ଆଶେ ଡେଣାଝାଡ଼ି 

ଉଡ଼ିଗଲେ ପକ୍ଷୀ ଦୁଇ

ଦେଖ ସେଇ ଦୂର ଆକାଶେ ।


ପାରୁଛ ଯଦି କେତେରେଇ ପକାଅ ଡେଣାକୁ,

ବିଦାରିଦିଅ ହୃଦୟକୁ,


ତଥାପି ଖୋଲା ଆକାଶ 

ଆପଣେଇ ନେବ ସେମାନଙ୍କୁ ,

ତୁମ ଆଖି ଲାଗିଥିବ କି ନାଇଁ

ଡାକି ନେବ ପୁଣି ସେ ତା'ପାଖକୁ ।

ପକ୍ଷୀ ଆକାଶେ ଆଖି

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..