Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ମୋ ସୌଧର ଦେବୀ
ମୋ ସୌଧର ଦେବୀ
★★★★★

© SIPRA NAMTA

Inspirational Abstract Others

1 Minutes   6.8K    5


Content Ranking

ମୋ ସୌଧର ଦେବୀ ତୁମେ 

କି ରୂପେ କରିବି ତବ ବନ୍ଦନ  ,

ତଵ ପ୍ରେମ ପୁଷ୍ପେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବଦନେ

ସୁରଭିତ ଏ ଜୀବନାୟନ ।

ମୋ ସୌଧର ଦେବୀ ତୁୁମେ 

କି ରୂପେ କରିବି ତୁମକୁ ଅର୍ପଣ

ତବ ପ୍ରତିଦାନେ କୁୁୁସୁମିିିତ ମୋର 

ବାଲ୍ୟ, କୈଶୋର, ଯୌବନ ।

ସୌଧ  ଦେବାଳୟ  ,ସୌଧ  ପ୍ରାସାଦର

ସୌଧ  ସୌଧରେ ଶୋଭିତ  

ଦେବୀ ମାନମୟୀ , ଦେବୀ ମୄନ୍ମୟୀ  

ଦେବୀ ମୟ ଏ ଜଗତ ।

ଦେବୀ ମାନମୟୀ ସୌଧ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..